علوم تربیتی

والدگری مثبت

والدگری

والدگری یا فرزندپروری یکی از مباحث مهم در تربیت فرزند است. والدگری چیست و چه مولفه هایی دارد، دو مطلب مهمی است که در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ادامه نوشته »

تربیت دینی در آیه ۱۴ سوره حجرات(بخش دوم)

تربیت دینی

در بخش پیشین به تبیین معانی واژگان آیه و نیز روایت هایی که در تفسیر این آیه بیان شده است، پرداختیم. در این نوشتار به بیان تفسیر علامه طباطبایی(ره) و نیز کارکرد آیه در تربیت دینی می پردازیم. با ما همراه باشید.

ادامه نوشته »

تربیت دینی در آیه ۱۴ سوره حجرات(بخش اول)

تربیت دینی

قرآن کریم، کتابی که برای هدایت انسان از سوی خدای متعال نازل شده است، مملو از نکات تربیتی است. یکی از گونه های تربیتی که در قرآن بدان اشاره شده است، تربیت دینی است. در این بخش به بررسی نکات تربیتی آِه 14 سوره مبارکه حجرات می پردازیم. با ما همراه باشید.

ادامه نوشته »

مفهوم تربیت سیاسی (بخش دوم)

تربیت سیاسی

همانطور که در بخش پیشین بیان شد، تربیت سیاسی یکی از گونه های مهم تربیت است که متاسفانه در میان گونه های دیگر تربیت مغفول واقع شده است. در این نوشتار به تبیین مفهوم سیاست و تربیت سیاسی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ادامه نوشته »

مفهوم تربیت سیاسی (بخش اول)

تربیت سیاسی

در میان گونه های تربیت، برخی از گونه ها علیرغم اهمیتی که دارا هستند، مورد بی توجهی مربیان قرار گرفته است. یکی از این گونه ها تربیت سیاسی است که در این نوشتار به تبیین آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

ادامه نوشته »

چگونه فرزندان خود را مذهبی تربیت کنیم؟ (بخش اول)

تربیت دینی کودک

یکی از مهم ترین دغدغه های والدین، تربیت دینی فرزندان خود است. تربیت دینی که زمینه ساز رشد اخلاقی و پایبندی ایشان به مناسک و اعمال دینی شود. با ما همراه باشید تا با برخی از روش های ایجاد گرایش مذهبی در فرزندان آشنا شوید.

ادامه نوشته »

تشویق و تنبیه!!!

تشویق و تنبیه

چکیده: تقویت (تشویق) و تنبیه برای رسیدن فرد به موفقیت دو امری است که هر کدام در جای خود لازم و ضروری است. دانستن اینکه در کجا باید تقویت را به کار گرفت و در کجا تنبیه را، امری است که در تربیت بسیار ضروری و لازم است. در این نوشتار به بیان توضیحاتی پیرامون این دو واژه می پردازیم.

ادامه نوشته »

به کودک باید چه چیزی آموخت؟

دوران کودکی، دوران بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت و رفتارهای ماندگار است. از همین روی باید در این دوران، تربیت به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. با ما همراه باشید تا در این موضوع بیشتر گفت و گو کنیم.

ادامه نوشته »