بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۳

Scientist Finds Breakthrough Weight Loss Formula!

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

Simple Ways To Reduce Your Unwanted Wrinkles!

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

سؤالات درس دانش خانواده و جمعیت

سؤالات درس دانش خانواده و جمعیت ۱)       دو دسته نیازهای اساسی انسان را نام برده و آنها را مختصری شرح دهید . (ص ۲۰) ۲)       چهار مورد از آسیب های روابط آزاد با جنس مخالف را در قبل از ازدواج نام ببرید. (ص ۲۱-۲۲) ۳)       ظهور تنش های روانی یکی از آسیب های روابط قبل از ازدواج است، آن را …

ادامه نوشته »

سؤالات درس آیین زندگی

  سؤالات درس آیین زندگی ۱)       معنای اصطلاحی اخلاق چیست؟ (ص ۲۵) ۲)       اخلاق کاربردی چیست، مقداری در مورد آن توضیح دهید. (ص ۲۸) ۳)       موانع دست یابی به علم حقیقی کدام است؟ (چهار مورد نام ببرید) (ص ۳۹) ۴)       یکی از موانع دست یابی به علم حقیقی تقلید کورکورانه است ، آن را شرح دهید. ( ص ۴۰-۴۱) ۵)       …

ادامه نوشته »