بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۳

Unlock The Secrets Of Selling High Ticket Items

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

How To Get Out Of Debt In 1 Year Or Less!

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

ادامه نوشته »

شکایت پارسی بلاگ ، تکذیب دوستان و باز متاریدینگ

امروز خدمت آقای حسین پور بودم در مورد پست بنده که چند وقت پیش در سایت در نقد متاردینگ در وبلاگ آورده بودند بیان داشتند که بنده نگفته ام که از اجرای این طرح ترس دارم و من گفتم باشه مطلب شما رو در وبلاگ میذارم و اینکه شما از ابتدای برگزاری این طرح ترسی نداشتید و بنده ممکن است …

ادامه نوشته »

پیام های متاریدینگی استاد فراهانی به گوشی من به عنوان…

با سلام خدمت همه دوستان عزیزم این پست رو به اصرار دوستان و اساتید خودم در وبلاگ و نیز سایت گذاشتم. این نوشته برای خیلی ا زدوستان ارزشمند هست، بحث تعریف نیست که چون بنده این ها رو نوشتم ؛ نخیر . بلکه ارزشمندی اون به خاطر شناختن چهره ای است که امروزه خود را داعیه دار یک طرح نو …

ادامه نوشته »

پیام های متاریدینگی استاد فراهانی به گوشی من به عنوان تهدید

با سلام خدمت همه دوستان عزیزم این پست رو به اصرار دوستان و اساتید خودم در وبلاگ و نیز سایت گذاشتم. این نوشته برای خیلی ا زدوستان ارزشمند هست، بحث تعریف نیست که بنده این ها رو نوشتم ؛ نخیر . بلکه ارزشمندی اون به خاطر شناختن چهره ای است که امروزه خود را داعیه دار یک طرح نو می …

ادامه نوشته »