بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۲

نیم نگاهی به بحث مدیریت زمان

مدیریت زمان را می توان اینگونه تعریف کرد: اداره زمان برای بهره وری بهتر از زمان ، از فرصت‌های و لحظه‌هایی که داریم •ثمره مدیریت زمان : آماده سازی برای برنامه ریزی آگاهانه یادآوری در انجام امور سامان بخشیدن به افکار و فعالیت‌ها انجام امور در زمان تعیین شده ایجاد انگیزه لازم برای انجام کار متمرکز ساختن توجه فرد به …

ادامه نوشته »