بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۱

سرفصل هایی برای بحث سبک زندگی

امسال  دوستان در لبیک به ندایی که مقام معظم رهبری در میان جوانان خراسان شمالی سردادند غالبا بحث سبک زندگی را در منابر ، سخنرانی های خویش و یادر محفل های علمی و حتی محفل های دوستانه خویش برگزیدند .

بنده هم به نظرم رسید نیاز است تا سرفصل هایی برای بحث مطرح شده تا از پراکندگی بحث جلوگیری شود و این مباحث به نظرم آمد .

 از دوستان و اساتیدی  که نقدهایی خویش را بر نوشته من منت نهند پیشاپیش متشکرم.

 

ادامه نوشته »

سبکی برای زندگی (برداشت قاعده ای از حادثه کربلا )

زمانه حسین (علیه السلام)
زمانه امام (علیه السلام)  همچون زمانه ما سبکی برای زندگی بود که انسان را آمیخته به دنیا می کرد و ان چیزی که خدای متعال به عنوان دین برای هدایت انسان فرستاده شده بود به قهقرا می رفت .

ادامه نوشته »

حرف نویی برای گفتن

 

 

آیا حرفی برای گفتن نداریم . جدای از این حرفها آیا حرفی جدید برای گفتن نداریم و یا دین در معنای خاص آن ( که گزاره های وحیانی خداست ) حرفی برای گفتن ندارد .

نمی دانم وقتی از غدیر می خواهیم بگوییم همان داستان غدیر گفته می شود و چیزی از فواید غدیر گفته نمی شود ؛ حتی همین غدیری که مخالفین همت در به بن بست رساندن اون داشتند .

آیا  در مورد محرم نیز حرفی برای گفتن نداریم ، همان محرمی که اسلام را زنده نگه داشته است حرفی جدید برای این نسل و نسل آینده ندارد .

چرا این حرف رو می زنم ، شب عید غدیر به همراه خواهرزاده ام....

 

ادامه نوشته »